Građani Stare Pazove dobili su priliku da otpadnu ambalažu odvajaju u reciklažne kontejnere koji su raspoređeni na različitim lokacijama po gradu. Kompanija Ekostar Pak je u saradnji sa KP „Čistoća“ Stara Pazova i lokalnom samoupravom obezbedila 90 kontejnera sa namenom odvajanja ambalažnog otpada za reciklažu. Cilj ove saradnje je  unapređenje razdvajanja otpada od strane stanovništva i  podizanja svesti stanovništva o reciklaži i očuvanju životne sredine.

Kontejneri su postavljeni na javnim mestima i u školama u Staroj i Novoj Pazovi i Banovcima a u planu je da se pokrije 30 lokacija širom staropazovačke opštine. Postavljeni su plavi kontejneri za odlaganje papira i kartona, crveni kontejneri za odlaganje stakla i žuti za PET ambalažu.

„Naša mreža komunalnih preduzeća se prostire od Subotice do Preševa i izuzetno nam je drago što je tu i Stara Pazova obzirom da nam je jako bitno da ovaj proces bude primer ostalima“, rekla je Bojana Perić, direktorka nacionalnog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom Ekostar Pak. Cilj kompanije je da se iz godine u godine povećavaju ukupne količine ambalažnog otpada koji se usmerava na ponovno iskorišćenje i reciklažu.

„Kontejneri su podeljeni u 3 boje na osnovu kojih se otpad selektuje. Apelujemo na građane da poštuju uputstva i da odlažu otpad tamo gde je predviđeno”, rekao je Dragan Tanović iz KP „Čistoća“  Stara Pazova.