U organizaciji Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, održana je konferencija u Privrednoj komori Srbije na kojoj su predstavljeni rezultati Twinning projekta, pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje opasnim otpadom“.

Ministarstvo i Agencija za životnu sredinu Austrije već mesecima zajednički rade na ovom projektu, čiji je osnovni cilj da doprinese usklađivanju zakonodavstva iz područja opasnog otpada u Srbiji sa zakonodavstvom EU i da podstakne primenu primera dobre prakse iz područja upravljanja opasnim otpadom.

Pored eminentnih predstavnika ministarstva Srbije i Austrije i Ekostar Pak je kao Operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, uzeo aktivno učešće na pomenutom skupu i u okviru svoje prezentacije, upoznao učesnike sa mogućim rešenjima u procesu upravljanja i zbrinjavanja opasnog otpada.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI