Vaš ekološki partner, „Ekostar Pak“ je u saradnji sa najvećim reciklerom plastike u Srbiji „Brzan Plastom“, i profesorom Geografskog fakulteta, Miškom Milovanovićem, organizovao obilazak reciklažnog pogona „Brzan Plast-a“ za 40-ak studenata Geografskog fakulteta iz Beograda.

Tom prilikom, studentima je prezentaciju Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i drugih zakonskih regulativa iz oblasti ekologije, održao samostalni savetnik u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Luka Starčević, dok je direktor „Ekostar Pak-a“, Vojislav Stanković, prezentovao sistem upravljanja ambalažnim otpadom, princip Nacionalnih ciljeva, način rada Operatera sistema, a posebno aktivnosti „Ekostar Pak-a“. Studentima je posebno ukazano da je osnovni cilj „Ekostar Pak-a“ ulaganje u sakupljačku mrežu, ulaganje u njen razvoj, kao i podizanje nivoa sakupljanja ambalažnog otpada u cilju ispunjenja Nacionalnih ciljeva, ali i obezbeđivanja sirovine za domaću reciklažnu industriju, odnosno puno zapošljavanje svih reciklažnih kapaciteta u Srbiji i smanjivanje uvoza otpada kao sirovine za industriju.

Domaćin skupa, Rade Simić, vlasnik „Brzan Plasta“ je u toku obilaska proizvodnog-reciklažnog pogona detaljno objasnio svaki korak u procesu obrade otpadne plastike, od trenutka ulaska PET-a ili folije u pogon, do dobijanja krajnjeg proizvoda.

Pored toga, studenti su imali priliku da vide i potpuno opremljeno i spremno za rad reciklažno dvorištea, mobilne prese i kontejnere za ambalažni otpad, a što je sve u potpunosti proizvedeno u pogonima „Brzan Plasta“.

Na veliko zadovoljstvo organizatora „Ekostar Pak-a“, studenti su zadovoljni napustili “Brzan Plast“, jer su po prvi put imali priliku da vide kako praktično izgleda i kako se odvija proces prerade otpadne ambalaže.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI