U okviru 11. Beogradskog Beer Festa, najvećeg festivala piva u jugoistočnoj Evropi, HEINEKEN – kao učesnik i vlasnik štanda, Ekostar Pak, kao najveći Nacionalni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom i Pet Eko Recycling, jedan od najvećih operatera za sakupljanje PET-a i ostalog ambalažnog otpada u Beogradu, udružili su snage i znanja kako bi gostima Festivala omogućili pravilno i lako dostupno odlaganje ambalažnog otpada na štandovima HEINEKENa, kao i kako bi dodatno uticali na podizanja ekološke svesti građana.

Na štandovima Zaječarsko i Amstel postavljena su četiri brendirana kontejnera za ambalažni otpad, a u VIP delu HEINEKENovog štanda specijalizovane brendirane kartonske kutije za odlaganje ambalažnog otpada. Volonteri Ekostar Pak-a su vodili računa o tome koje se vrste otpada i na koji način odlažu, davali su korisne informacije gostima festivala, dok je svih pet dana trajanja Beer Festa u jutarnjim časovima ekipa Pet Eko Recyclinga preuzimala otpad i odnosila ga na sortiranje, a potom i na reciklažu.

„Ovo je prva velika manifestacija na kojoj smo imali prilike da učestvujemo kao deo Ekostar Pak tima, čime smo nastojali da na ovaj specifičan način istaknemo značaj i važnost reciklaže. Zadovoljni smo rezultatom akcije, saradnjom sa HEINEKENom i Ekostar Pak-om, a posebno načinom na koji su se gosti Beer Festa uključili u akciju kroz savesno korišćenje postavljenih kontejnera za odlaganje ambalažnog otpada. U narednom periodu, a u saradnji sa Ekostar Pak-om, planiramo da na isti način i sa istim ciljem učestvujemo i u drugim javnim manifestacijama, pri čemu će nam iskustva sa Beer Festa biti dragocena jer smo uočili nedostatke, mogućnosti i načine za još efikasnije i sveobuhvatnije uključivanje posetilaca.“ – istakao je Marko Žarković, direktor firme Pet Eko Recycling.

Tokom pripreme štandova, kao i tokom samog Beer Festa sakupljeno je oko 400 kg papira/kartona, oko 250 kg limenki, i oko 160 kg PET/plastike. Sav ambalažni otpad koji je tom prilikom sakupljen je poslat u reciklažna postrojenja.

„Ekostar Pak je zajedničkim aktivnostima sa HEINEKENom samo nastavio uspešnu saradnju sa ovom kompanijom, koja je jedan od lidera u Srbiji kada je u pitanju poštovanje svih zakonskih propisa iz oblasti ekologije, a posebno upravljanja ambalažnim otpadom. U narednom periodu naša saradnja će se produbiti i intezivirati s obzirom da je HEINEKEN društveno odgovorna kompanija koja ne samo da ispunjava svoje zakonske obaveze, već želi da na svom primeru i kroz angažovanje svojih zaposlenih kontinuirano podiže svest o neophodnosti zaštite životne sredine, u čemu imaju punu podršku i pomoć Ekostar Pak-a.“ – navela je Maja Baltić, menadžer prodaje Ekostar Pak-a.

O uspešnosti ove akcije i o budućoj saradnji u sličnim aktivnostima govori i utisak Biljane Bobić Subin, menadžera za korporativne odnose u HEINEKENu: „Sa kompanijom Ekostar Pak sarađujemo dugi niz godina, tako da nisam ni sumnjala da ćemo zajedničkim nastupom na Beer Festu postići dobre rezultate. Nasa kompanija se uvek aktivno uključuje u projekte namenjene očuvanju životne sredine i jasno je da, bez saradnika kao što je Ekostar Pak, ne bismo mogli da istrajemo u našoj misiji. Kao društveno odgovorna kompanija, ne samo da se pridržavamo zakonskih normi, nego često i sami iniciramo ovakve ili slične akcije. U kompaniji HEINEKEN duboko verujemo da samo konkretnim uključivanjem u aktivnosti koje doprinose lokalnoj zajednici, možemo uspešno da se razvijamo.”