Zlatibor je posle bisera prirode Srbije, Kopaonika, Stare planine i Fruške gore, planina na kojoj je organizovana završna akcija uklanjanja otpada. Gorska služba spašavanja je uz podršku kompanije Lidl Srbija i Ekostar Pak tokom ove četiri akcije skupila 150 džakova otpada. Komunalni otpad je propisno uklonjen, dok je otpad koji se može reciklirati nastavio svoj put ka postrojenjima za reciklažu.

Cilj Ekostar Pak-a je da kroz ovakve događaje pruži podršku partnerima u društveno odgovornim akcijama i podigne svest građana o važnosti očuvanja prirodnih vrednosti. Važna poruka svima je da kada se nalaze u prirodi povedu računa da iza sebe ne ostavljaju tragove koji mogu ugroziti životnu sredinu. U Ekostar Pak-u verujemo da samo zajedničkim trudom možemo sačuvati prirodu za buduće generacije.

„Za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom, vrlo je važno da shvatimo da smo svi odgovorni za njegovo zbrinjavanje – od domaćinstava i privrednih subjekata koji proizvode otpad, javnih komunalnih preduzeća i ovlašćenih sakupljača koji imaju ulogu da taj otpad prikupe, do reciklažnih kompanija koje otpad pretvaraju u novu sirovinu ili proizvod“, istakla je Bojana Perić, direktoka Ekostar Paka, operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Ekostar Pak kroz saradnju sa klijentima i partnerima stvara značajnu kariku u sistemu upravljanja otpadom i reciklaže u Srbiji. Ako tome dodamo i spremnost da svoje kapacitete stavimo u službu edukacije građana i dodatne promocije reciklaže to daje potpuno novu vrednost društvenoj odgovornosti jedne kompanije.

Proteklog vikenda na Zlatiboru, gde je ujedno i završena akcija čišćenja planina, okupilo se 20 volontera koji su u u celodnevnoj akciji očistili potez od 1,5 km koji vodi do poznatog izletišta “Spomenik”, sa kojeg je uklonjeno 30 džakova otpada.