U akciji “Trash izazov Srbija”, u kojoj su učestvovali zaposleni u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, predstavnici ambasada zemalja članica Evropske unije, volonteri iz Filološke gimnazije, udruženja, nevladine organizacije i građani, očišćeno je šetalište Savskog keja i priobalje Save iza novobeogradskih blokova 45 i 70. Akciju je podržao Ekostar Pak obezbedivši kese, rukavice i tehničku pomoć.

Zajedno sa 200 učesnika, Savski kej su čistili i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan, a u sklopu ekološke kampanje “Pogledaj oko sebe”. 

“Ova inicijativa je bila izuzetno dobra i zabavna, jer pored toga što smo se družili, učinili smo nešto veoma korisno i možemo da budemo ponosni na rezultate našeg rada. Zaštita životne sredine je kompleksna oblast i potrebno je preduzeti mnogo mera i akcija, a reč je o dugoročnom pristupu”, rekao je Fabrici. 

On je dodao da je u proteklih 40 godina, Evropska unija uspostavila “zlatni” standard po pitanju zaštite životne sredine tako što je donela ogroman broj direktiva i zakona, kako bi ceo prostor Evrope bio bolji za život. 

Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan kazao je da ne postoji bolji partner od EU kada je u pitanju zaštita životne sredine i da bi se trebalo ugledati na nju. 

“Naše nasleđe u kvalitetu i stanju životne sredine nije dobro zbog svih mogućih tehnoloških revolucija koje smo prošli. Međutim, želimo da preskočimo to kašnjenje koje imamo za EU, a to možemo da uradimo samo uz pomoć ovih dobrih ljudi i zemalja koji nam pomažu bez ikakvog kompleksa”, naveo je Trivan.

“Onoliko đubreta koliko jedan čovek može da napravi, ne mogu dvadeset njih da očiste. Moramo da učinimo sve da Beograd bude lepši i bolji. Jedan od glavnih pravaca u kojem će se ovaj grad razvijati jeste da bude čistiji i zeleniji, jer količina otpada koju imamo oko reke pokazuje da moramo odgovornije da se ponašamo, a EU je odličan primer koji treba da sledimo”, naglasio je Radojčić. 

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić istakao je da se tom akcijom daje doprinos čistijem Beogradu, ali i dizanju svesti da je neophodno voditi računa o čistoći grada. 

Kamion koji je bio pun prikupljenog i segmentiranog otpada, kese je odneo u centar za reciklažu JKP „Gradska čistoća“. Takođe, učesnici su iskoristili ovu priliku da pozovu ostale gradove širom Srbije da im se pridruže u ekološkom izazovu prikupljanja smeća.

Govor ministra Gorana Trivana.