Doprinos čistoj Srbiji: Ekostar Pak ispunio nacionalne ciljeve za 2017. godinu

 

Privredno društvo Ekostar Pak, kao  operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, sa zadovoljstvom objavljuje da je i u 2017. godini ispunio nacionalne ciljeve. Uz pomoć klijenata i saradnika prikupljeno je i ponovno iskorišćeno (reciklirano) 63.791 t otpada, što je 51 % od plasirane količine ambalaže preuzete na upravljanje.

 

Postavljeni opšti Nacionalni cilj za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada u 2017. godini je iznosio 50% od ukupno plasiranog, što znači da je Ekostar Pak uspešno izvršio svoje obaveze, razdužio klijente sa kojima ima sklopljene ugovore o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu,  i ispunio opšti Nacionalni cilj i u okviru njega postavljene specifične ciljeve za reciklažu pojedinačnih ambalažnih materijala, kako sledi:

 

Vrsta Materijala Plasirana količina ambalaže preuzete na upravljanje/t Reciklirana količina ambalažnog otpada u ime klijenata/t Ostvareni Specifični Nac cilj % Propisani specifični Nac cilj %
Papir               41.128               37.123 90 47
Plastika               26.729                 9.535 36 19
Staklo               19.806                 6.140 31 31
Metal                 5.688                 3.151 55 34
Drvo               31.939                 7.842 25 13
Ostalo                     262
Total 134.644,69 63.791     Opšti cilj:     50,8 50

 

Imajući u vidu misiju Ekostar Pak, da uspostavi i razvije sistem upravljanja ambalažnim otpadom, i na taj način obezbedi čistu i zdravu životnu sredinu možemo da zaključimo da smo na pravom putu. Kao i do sada, posvećeno ćemo raditi da i ciljevi u 2018. godini budu ispunjeni i premašeni.

Zvanični podaci su objavljeni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/Ambalaza_2017.pdf