Ekostar Pak nastavlja akciju SORTIRAJ, UBACI, RECIKLIRAJ! Odloži otpad u odgovarajući kontejner u Novom Pazaru. U saradnji sa Javno komunalnim preduzećem Gradska čistoća Novi Pazar obezbedili smo 50 novih kontejnera sa namenom odvajanja ambalažnog otpada za reciklažu. Ovaj nivo saradnje prvi put je uspostavljen sa novopazarskom Gradskom čistoćom  sa ciljem unapređenja razdvajanja otpada od strane stanovništva i  podizanja svesti stanovništva o reciklaži i očuvanju životne sredine.

Usled rasta količina komunalnog otpada, investicija u infrastrukturu za primarnu i sekundarnu selekciju je neophodna zarad smanjenja količina koje se odlažu na deponiju i povećanja recikliranih količina. Takođe, model uspostavljanja efikasnog sistema primarne selekcije ambalažnog otpada mogao bi otvoriti dodatna radna mesta u sakupljanju i reciklaži.

Postavljeni su plavi kontejneri za odlaganje papira i kartona, kao i crveni kontejneri za odlaganje stakla, PET/ folije i limenki. Kontejneri su postavljeni u gradu i okolini vrtića i škola.