Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa našim dugogodišnjim partnerom Potisje Bečej, uspeli smo da ostvarimo do 100% pokrivenost teritorije opštine Bečej kontejnerima za selekciju otpada! 
Nastavljamo da gradimo svest o značaju reciklaže kroz novu akciju sakupljanja staklene ambalaže! 

Pozivamo građane Bečeja da predaju višak svoje staklene ambalaže – za minimalno 10 staklenih ambalaža koje se predaju, na poklon se dobija platneni ceger.
Svoju staklenu ambalažu građani mogu predati na sledećim lokacijama: 

Direkcija Potisja-Bečej, Miloša Crnjanskog br. 46
  Radnim danom: 07:00 – 00:00

Blagajna Potisja-Bečej na gradskoj Pijaci, Zelena ulica br. 65
  Radnim danom: 07:30 – 13:30
  Subotom: 07:00 – 11:30

Za ostala naseljena mesta Opštine Bečej, staklena ambalaža će biti preuzeta prema rasporedu koji možete pronaći na sajtu becejskidani.co.rs.