Sa ponosom vam predstavljamo naš novi kompanijski identitet.

Rast kompanije i širenje mreže partnera motivisali su nas da radimo sa još više entuzijazma i razvijamo nove ideje!  Redizajn identiteta Ekostar Pak za nas simbolizuje upravo to! 
Simbol koji nas je učinio prepoznatljivim u svetu reciklaže je simbol zvezde. Svojom formom, bojom i kompozicijom komunicira fokus kompanije – uspešnu reciklažu!

Ove godine smo obeležili 12 godina poslovanja kompanije tokom kojih smo stekli poverenje više od 800 kompanija koje su nam prepustile svoju obavezu upravljanja ambalažnim otpadom i uspeli da pošaljemo na reciklažu preko 640 000 t ambalažnog otpada!

Motivisani dosadašnjim uspehom i novim identitetom, nastavljamo sa misijom podizanja svesti javnosti o značaju reciklaže i pružanja podrške u odgovornom upravljanju ambalažnim otpadom.