Ekostar Pak pruža svoje usluge svim Zakonskim obveznicima, a to su proizvođači, uvoznici, pakeri/punionici i isporučioci robe široke potrošnje upakovane u ambalažu, koja se proizvodi ili uvozi, a plasira na teritoriji Republike Srbije.

Kompanija je dužna da ispuni sledeće obaveze: da obezbedi da se prikupljena ambalaža vrati, reciklira i ponovo iskoristi ili kao novi proizvodni materijal ili kao energija, da obezbedite funkcionisanje sistema prikupljanja ambalažnog otpada, sve obaveze predviđene od strane zakonodavstva u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada.

 
 

Konferencija “Upravljanje otpadom u Srbiji - Izazovi sakupljanja”

27/10/2014 - U okviru pratećeg programa 11. Međunarodnog sajma životne sredine – ECOFAIR firma „Greentech“ je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Udruženjem KOMDEL i Beogradskim sajmom organizovala konferenciju „Upravljanje otpadom u Srbiji – izazovi sakupljanja“, gde je Vaš ekološki partner Ekostar Pak učestvovao sa prezentacijom „Uloga operatera u razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom“.

Na prošlogodšinjoj konferenciji „Perspektive industrije reciklaže ambalažnog otpada“ organizovanoj u okviru ECOFAIR-a predstavnici industrije reciklaže ambalažnog otpada i operateri sistema predstavili su potencijale, ali i probleme postojećeg sistema upravljanja otpadom. Kako je nedostatak sirovine za reciklažu ocenjen kao ključni problem daljeg razvoja industrije reciklaže ambalažnog otpada, ovogodišnja konferencija je u fokusu imala sakupljanje ambalažnog otpada.

OPŠIRNIJE...

Ekostar Pak donirao 50 zvona za sakupljanje ambalažnog stakla

21/07/2015 - Ekostar Pak i Javno komunalno preduzeće „Mediana“ iz Niša, koji sarađuju na polju upravljanja ambalažnim otpadom od 2012 godine, u sredu 15.7.2015 godine obeležili su uspešnu višegodišnju saradnju. Naime, tom prilikom Ekostar Pak je JKP „Mediani“, kao jednom od najvećih javno komunalnih preduzeća u Srbiji, donirao opremu u vrednosti od 5 miliona dinara, tačnije 50 komada namenskih plastičnih zvona od 1,2m3. Navedena zvona su predviđena za sakupljanje ambalažnog stakla, i biće postavljena na teritoriji opština koje se nalaze u Nišu.

OPŠIRNIJE...

Ekosta Pak u Naxi Oazi 2015

20/07/2015 - I ove godine u okviru projekta Naxi Oaza koji se održava u periodu od 27.06. do 19.07. unutar Delta City-ja, vaš ekološki partner Ekostar Pak je tradicionalno organizovao edukativne ekološke predstave za najmlađe. Ekostar Pak svojim predstava omogućava da se najmlađima kroz zabavu i interakciju sa glumcima približi značaj reciklaže i ekologije.

Eko Klovn Gagi je na zanimljiv način deci ispričao kako se treba ophoditi prema planeti zemlji i kako je možemo spasiti jer „rezervnu“ planetu nemamo. Pomoć mu stiže od dva animirana lika Zeke Peke i Svica Svete, koji deci na zanimljiv način pričaju šta je to reciklaža, šta možemo sve reciklirati, kako nastaje električna energija i kako možemo štedeti istu.

OPŠIRNIJE...


Ekostar Pak © 2011. Sva prava zadržana. Design by: IT Program