Ekostar Pak pruža svoje usluge svim Zakonskim obveznicima, a to su proizvođači, uvoznici, pakeri/punionici i isporučioci robe široke potrošnje upakovane u ambalažu, koja se proizvodi ili uvozi, a plasira na teritoriji Republike Srbije.

Kompanija je dužna da ispuni sledeće obaveze: da obezbedi da se prikupljena ambalaža vrati, reciklira i ponovo iskoristi ili kao novi proizvodni materijal ili kao energija, da obezbedite funkcionisanje sistema prikupljanja ambalažnog otpada, sve obaveze predviđene od strane zakonodavstva u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada.

 
 

Ekostar Pak na Eco Expo & Conference 2014

08/04/2014 - U Beogradu 20. i 21. marta u Stadion Event Place, TC Stadion, Beograd u organizaciji nevladine organizacije „Zelena Eko planeta“, u saradnji sa Privrednom komorom Zelene Srbije kao suorganizatorom i u saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Sekretarijatom za životnu sredinu grada Beograda i PKS održan je četvrti međunarodni Eco Expo & Conference 2014. U sklopu konferencije organizovane su panel diskusije u svrhu razmene ideja, inicijativa i tehnologija, uz primere dobre prakse iz Srbije i stranih zemalja, gde su učestvovali svi relevantni predstavnici iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, među kojima je i Operater sistema za upravljanja ambalažnim otpadom „Ekostar Pak“.

Kao jedan od najuspešnijih na polju upravljanja ambalažnim otpadom, Ekostar Pak je kao I prethodnih godina ugostio brojne posetioce koji su nas obišli, akoje je pre svega interesovalo na koji način poslujemo i koje smo rezultate do sada ostvarili. Pored naših klijenata, sa kojima imamo odličnu saradnju i komunikaciju, posetili su nas i potencijalni klijenti koji su se nakon razgovora sa nama uverili da je Ekostar Pak pravi izbor za partnera u sferi upravljanja ambalažnim otpadom.

OPŠIRNIJE...

Mali korak za naš kraj

20/01/2014 - Drage komšije, U cilju stvaranja čistijih i zdravijih uslova za život na Opštini Stari grad, pokrenuta je akcija pod nazivom “Mali korak za naš kraj”. Njenim pokretanjem Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, Ekostar Pak, u saradnji sa vama i sa našim partnerima- JKP Gradska Čistoća, TetraPak i Opština Stari grad, nastojimo da osvežimo već postojeće aktivnosti JKP Gradska čistoća i značajno povećamo količinu sakupljenog i recikliranog otpada na teritoriji Opštine.

U proteklih mesec dana ste dobili Eko kese u koje možete odlagati svoju upotrebljenu Tetra Pak® ambalažu, plastiku/PET ambalažu, metal i papir. Vaš zadatak je da kese napunite, bar do polovine, ambalažnim i drugim otpadom pogodnim za reciklažu i da ih iznesete i ostavite PORED najbližeg kontejnera svake SUBOTE u periodu od 20 do 22 časa, kada će biti organizovano odnošenje otpada na reciklažu.

OPŠIRNIJE...

Novi obrazac dokumenta o kretanju otpada

15/01/2014 - Poštovani, Pravilnikom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OTPADOM I UPUTSTVU ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE, propisan je novi Obrazac Dokumenta o kretanju otpada (preuzmite ovde) i uputstvo za njegovo popunjavanje (preuzmite ovde). Pravilnik je stupio na snagu 01. januara 2014. Godine.

Sve dodatne informacije o načinu izveštavanja Agenciji, relevantne Obrasce i Pravilnike možete pronaći na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine:http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked

Vaš ekološki partner,

Ekostar Pak.

Reciklažni kontejneri

04/11/2013 - Ispred Tempo Centra u Novom Sadu i Nišu postavljena su „eko ostrva“ - prostor sa reciklažnim kontejnerima u kojima će ubuduće potrošači svakodnevno moći da odlažu ambalažni otpad od plastike, metala, stakla i papira koji će se potom slati na reciklažu.

Tempo Centri i Ekostar Pak žele da skrenu pažnju potrošača i javnosti da se ambalaža velikog broja proizvoda može uspešno reciklirati u Srbiji. Ukoliko se još u kući ambalažni otpad selektivno odvaja prema kategorijama, on služi kao sirovina za dobijanje novih proizvoda. Ujedno, time se umanjuje količina otpada koji završava na deponijama, kao i zagađenje životne sredine.

Iako je sve veći broj građana Srbije svestan značaja reciklaže i upravljanja otpadom, mnogi od njih nemaju informaciju kako sami mogu da se uključe u taj proces. Tempo Centri i Ekostar Pak postavljanjem „eko ostrva“ ispred objekata omogućavaju većem broju građana Srbije da recikliraju. Pored tri Tempo centra u Beogradu, protekle nedelje su i građani Niša i Novog Sada dobili „eko ostrva“ sa specijalnim kontejnerima.

Otpad koji se sakupi na „eko ostrvima“ se redovno odnosi na dalju preradu u neke od reciklažnih centara u Srbiji.

Zanimljiv podatak je da se do septembra 2013.godine na „eko ostrvima“ ispred Tempa prikupilo 13 tona materijala koji je poslat na reciklažu.


Ekostar Pak © 2011. Sva prava zadržana. Design by: IT Program