Ekostar Pak na drugoj ECOEXPO konferenciji

Posted Postavljeno u Arhiva

U Beogradu 01. i 02. marta u hali Belexpo centra u organizaciji nevladine organizacije „Zelena Eko planeta“, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine i Privredne komore Srbije, održana je druga „Eco Expo & Conference “ konferencija, u kojoj su učešće uzeli svi relevantni predstavnici iz oblasti Ekologije i Zaštite životne sredine, a među njima i „Ekostar Pak“ Operater sistema za upravljanja ambalažnim otpadom.

Na jednom mestu ponovo su se našli svi oni koji su u protekloj, 2011. Godini, učinili mnogo za očuvanje životne sredine i stvaranje zdravijeg i boljeg životnog okruženja.

Među njima, kao jedan od najuspešnijih na ovom polju pojavio se i Ekostar Pak, koji je prethodnu godinu okončao sa više od 20.000 t recikliranog ambalažnog otpada i čime je premašio postavljen Nacionalni cilj od 10 % . Ovakvim rezultatom Ekostar Pak najavio je da je spremno dočekao 2012. godinu u kojoj na snagu stupaju i specifični Nacionalni ciljevi, a kao dokaz tome stoji i činjenica da struktura recikiliranog ambalažnog otpada prati trend specifičnih Nacionalnih ciljeva koji su stupili na snagu 01.01.2012. godine.

S obzirom da naša kompanija na transparentan način ulaže sredstva u sistem sakupljanja, ulažući napor da se sakupljačka mreža razvije na celoj teritoriji Republike Srbije, kako u javnom tako i privatnom sektoru, ne čudi činjenica da je štand Ekostar Pak-a i ove godine bio jedan od najposećenijih. Pored naših klijenata koji su došli da nam odaju priznanje za uspešno završenu prethodnu godinu i potvrde nastavak saradnje u narednoj, posetili su nas i brojni potencijalni klijenti, sakupljači, školske ustanove, a svi su se uverili da je upravo Ekostar Pak za njih pravi izbor.

Svaki posetilac je na poklon dobio edukativnu brošuru, kutiju za odlaganje papira i informaciju o tome na koji način svako od nas može da doprinese očuvanju Životne sredine.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Nova usluga za klijente Ekostar Pak-a

Posted Postavljeno u Arhiva

U cilju pružanja što bolje i sveobuhvatnije usluge svojim klijentima, Vaš ekološki partner – Ekostar Pak, uspostavio saradnju sa renomiranom turističkom agencijom Kompas iz Beograda

Agencija Kompas je vodeća u organizaciji studijskih poseta sajamskim i drugim relevantnim manifestacijama u zemlji i regionu. U skladu sa tim, Agencija Kompas će u narednom periodu Ekostar Pak-u dostavljati aranžmane koji obuhvataju posete relevantnim sajmovima, kongresima i manifestacijama iz oblasti zaštite životne sredine, reciklaže, upravljanja otpadom, kao i mnogih drugih oblasti. Navedene ponude Agencija Kompas će dostavljaju nedeljno, a Ekostar Pak će ih svojim klijentima prosleđivati u vidu nedeljnih biltena. Na zvanične cene iz ponude, klijenti Ekostar Pak-a imaće odobren popust od 5%. Navedena pogodnost se odnosi ne samo na poslovne aranžmane već i na privatne aranžmane zaposlenih u kompanijama koje sarađuju sa Ekostar Pak-om tokom cele godine.

Da bi se ostvario navedeni popust, dovoljno je da se pokaže Ugovor sa Ekostar Pak-om.

Na našoj web adresi je postavljen baner Agencije Kompas, na čijem sajtu se možete detaljnije informisati o svim ponudama www.kompas.rs
Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Ekostar Pak ostvario rast od 40%u 2011.

Posted Postavljeno u Arhiva

Operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, Ekostar Pak je nakon uspešno završene prethodne, u 2011. godinu ušao sa veoma ambicioznim planovima i ciljevima, koji su podrazumevali ne samo povećanje broja klijenata i količina ambalažnog otpada za koji je preuzeta obaveza upravljanja, već i proširenje kruga Javnih komunalnih preduzeća i samostalnih sakupljača sa kojima sarađuje. Trenutno, Ekostar Pak ima saradnju sa preko 60 Javnih komunalnih preduzeća i samostalnih sakupljača, čime pokriva celu teritoriju Republike Srbije i sa velikim naporima koje ulaže, radi na tome da se svest o važnosti zaštite životne sredine i reciklaže razvije upravo u onim sredinama gde je nema ili je na jako niskom nivou, kroz stimulaciju individualnih sakupljača u nerazvijenim opštinama i njihovo uključivanje u sistem sakupljanja kroz ugovore sa JKP-ovima širom Srbije.

Svi sakupljači sa kojima Ekostar pak sarađuje poseduju potrebne dozvole i rade u skladu sa svim važećim zakonima i propisima, što je i osnovni uslov za dobijanje stimulacija. Upravo u tom segmentu Ekostar Pak je uneo značajnu novinu, jer je praksu direktnog prenosa sredstava na račun sakupljača, zamenio kupovinom opreme, čime se na direktan, efikasan i transparentan način ulaže u sistem sakupljanja i podižu kapaciteti i mogućnosti.

Ekostar Pak je od 25.10.2010. pa do kraja 2011. godine, kroz stimulacije i druge vidove podrške raznim akcijama Javnim komunalnim preduzećima i samostalnim sakupljačima predao preko 1000 kontejnera za prikupljanje ambalažnog otpada, 10 abroll kontejnera, 8 hidrauličnih presa, preko 80 000 vreća za suvi otpad i selekciju po domaćinstvima, 200 plastičnih kanti za primarnu selekciju otpada, 3 Piaggo vozila, 4 viljuškara, 10 kamiona različitih dimenzija i namena. Pored toga, Ekostar Pak je finansirao i infrastrukturne radove na objektima za skladištenje i tretman otpada (betoniranje, ograđivanje, natkrivanje) kao i popravku opreme, tj. presa, vozila, vaga…

Kroz pojačanu aktivnost na saradnji sa Javno komunalnim preduzećima, kao i sakupljačima koji obavljaju komunalnu delatnost, Ekostar Pak je povećao udeo prikupljenog i selektovanog otpada iz domaćinstava na preko 40 % u 2011. godini. U skladu sa tim, Ekostar Pak je već u 2011. godini, iako ga Zakon na to ne obavezuje sve do 2012. godine za sve vrste otpada ispunio specifične Nacionalne ciljeve:

Time je Ekostar Pak, sa prikupljenih i recikliranih 17 097 t, ispunio i premašio Nacionalne ciljeve za 2011. godinu.

Uveravamo Vas da će ispunjenje Nacionalnih ciljeva biti još efikasnije te da se rezultati značajnih ulaganja u sistem sakupljanja, podizanja svesti o potrebi reciklaže i zaštiti životne sredine u velikom broju mesta u Srbiji već vide, a da će pun efekat naših zajedničkih napora biti vidljiv posebno u narednoj 2012. godini kada osim Opštih budu na snazi i Specifični ciljevi.

Za Ekostar Pak cilj nije samo ispunjenje zakonske obaveze, već i odgovornost svih nas za očuvanje i poboljšanje kvaliteta životne sredine.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Mala zimska škola za mlade

Posted Postavljeno u Arhiva

Beogradska Eko asocijacija je za vreme zimskog raspusta od 10. do 15. januara 2012. godine organizovala MALU ZIMSKU ŠKOLU ZA MLADE, učenike srednjih škola Mladenovca i Sopota. Programom su obuhvaćene teme zaštite prirode i životne sredine.

Cilj programa je da upozna, razvije svest i animira mlade da se aktivno uključe u aktivnosti upoznavanja, zaštite i čuvanja životne sredine kao i javnog zagovaranja za promene navika u pogledu korišćenja prirodnih resursa i postupanja sa otpadnim materijalom. Takođe, cilj je i da se mladi uključe u volonterski rad i time doprinesu omladinskom aktivizmu i promociji eko turizma.

Ekostar Pak je svoju dobru dosadašnju saradnju sa gospodinom Momčilom Tomićem iz JKP „Gradsko zelenilo“, predsednikom Upravnog odbora Eko asocijacije, potvrdio svojim učešćem u uvodnom predavanju gde su eksperti iz tima Ekostar Pak-a informisali polaznike MALE ŠKOLE o značaju očuvanja životne sredine kroz razvoj reciklažne privrede i održivi razvoj. Učenici su pokazali visok stepen znanja i interesovanja za navedene teme, a naročito ih je zanimao pokazni materijal koji je bio izložen, a to je obrađen PET u vidu PET flexa, plastični granulat, poliesterska traka i poliesterska vuna koja se dalje koristi za proizvodnju tekstila, tepiha, industrijskog nameštaja, higijenskih proizvoda, izolacije u građevinarstvu i sl. Sav materijal je doniran školskoj biološkoj sekciji.

Saradnja će se nastaviti u narednom periodu kroz dalje obrađivanje ekoloških tema a za sam kraj je planirana terenska nastava koja će upotpuniti teorijski deo programa i učenicima pružiti priliku da svoje znanje iskažu na otvorenom prostoru u prirodnom okruženju.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Podrška širenju sakupljačke mreže

Posted Postavljeno u Arhiva

EKO SERVIS, privredno društvo za potrebe reciklaže od početka svog postojanja na veoma kvalitetan način razvija dve delatnosti koje se sprovode u dve radne celine: reciklažu i održavanje zelenih površina.

Da se vizija osnivača i vlasnika gospodina Vojina Đurđevića, o poboljšanju kvaliteta životne sredine i unapređenju reciklaže ostvaruje, pokazuje činjenica da je njihova akcija prikupljanja sekundarnih sirovina iz prestoničkih kafića, barova i restorana naišla na odličan odziv svih vlasnika koji su obveznici Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

EKO SERVIS je od samog početka ulagao sopstvena sredstva u širenje mreže, a od 2010 ima značajnu podršku i pomoć Ekostar Pak-a, operatera sistema za upravljanje ambalažnim otpadom. Zajedničkim radom i zalaganjem ostvarili smo zavidne rezultate, ali smo dokazali i ono što je najbitnije, a to je da se samo ozbiljnim i profesionalnim pristupom mogu ostvariti pozitivne promene. Kvalitet usluga koje EKO SERVIS pruža podignut je na visok nivou tokom cele akcije zahvaljujući naporu i volji svih zaposlenih, ali i značajnoj podršci Ekostar Pak-a .

Ekostar Pak kao Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, prepoznaje kvalitet i zalaganje za očuvanje životne sredine i prirodnih resursa. S’ tim u vezi, zalaže se za unapređenje sakupljačke mreže i razvoj reciklažne privrede u najširem smislu. Ekostar Pak je kroz subvencije kompaniji Eko servis, do sada obezbedio nabavku različite opreme, a poslednje u nizu je nabavka kamiona koji će se isključivo koristiti za odnošenje ambalažnog otpada iz ugostiteljskih objekata u Beogradu i pomoći da se promocija primarne separacije otpada na mestu nastanka proširi na sve gradske opštine.

Eko Servis je jedan od pozitivnih primera koji je jako potreban mladoj reciklažnoj privredi i koji će i u narednom periodu imati našu podršku u daljem razvoju sistema prikupljanja.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Nagrade za osnovce iz Višnjice

Posted Postavljeno u Arhiva

Šestoro učenika OŠ „Ivan Milutinović“ iz Višnjice dobilo je vredne nagrade za učešće na konkursu za najbolju eko- svesku. Konkurs je održan u okviru projekta „Zeleni čas – ekološka edukacija i kreativna reciklaža“, koji je finansirala Gradska opština Palilula.

Nagrade je dodelio član opštinskog veća GO Palilula Zoran Đinđić koji je poručio deci da nastave da čuvaju životnu sredinu.

Učesnici su prezadovoljni radionicom i kažu da će svoje znanje preneti na vršnjake koji nisu imali prilike da prave eko-sveske i eko-kese.

– Radionica mi se baš dopala jer smo imali prilike da kroz igru i kreativan rad naučimo nešto korisno o reciklaži. Knjiga koju sam dobila mi izgleda zanimljivo i nadam se da ću saznati nešto novo što do sada nisam znala- rekla je Maja Tešendić, jedna od učesnica i dobitnik prve nagrade za najlepšu eko-svesku.

Organizator je Udruženje građana „Delfin“ a projekat su podržali Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom Ekostar Pak, Javno komunalno preduzeće „Gradska Čistoća“, mreža organizacija građanskog društva „Zelena inicijativa“, internet portal Press Green, kampanja „Oplaneti se i Recikliraj!“ koju realizuje ekološka mreža Zelena Lista Srbije i Udruženje srpskih izdavača.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Zeleni Čas u Višnjici

Posted Postavljeno u Arhiva

U okviru projekta „Zeleni čas-ekološka edukacija i kreativna reciklaža“ u subotu je u Osnovnoj školi „Ivan Milutinović“ održana ekološka radionica. Autor projekta i organizator radionice je Udruženje građana „Delfin“, a projekat je finansirala Gradska opština Palilula.

Ekostar Pak kao Operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom pridaje veliki značaj promociji zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa. Vođen ovim principima, prepoznao je značaj projekta „Zeleni čas-ekološka edukacija i kreativna reciklaža“ i pružio podršku kroz doniranje reklamnog materijala koji je korišćen u kreativnim radionicama kao i sertifikata koji će se uručiti svim učesnicima. Pored Ekostar Pak-a, podršku su pružili i Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“, mreža organizacija građanskog društva „Zelena inicijativa“, internet portal Press Green, kampanja „Oplaneti se i Recikliraj“ koju realizuje ekološka mreža Zelena lista Srbije.

Učenici starijih razreda Osnovne škole „Ivan Milutinović“ imali su prilike da učestvuju u interaktivnoj radionici, koja je uključila prezentacije, video projekcije, diskusije. Osnovci su nakon teorijskog dela uz pomoć Ekostar Pak-ovih brošura, kartona, starih novina i flomastera, učestvovali u izradi eko-sveski i eko- kesa.

U okviru ovog projekta biće održan i konkurs za najlepšu eko-svesku, kada će šestoro učenika dobiti nagrade.

Cilj projekta je da se učenici upoznaju sa značajem reciklaže, osnovnim problemima životne sredine i mogućnostima da se na kreativan način očuva životna sredina.

Dodela nagrada zakazana je za 16. decembar u prostorijama opštine Palilula.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Ekostar Pak na kursu održivog razvoja

Posted Postavljeno u Arhiva

Ekostar Pak je na poziv organizatora, Venice INTERNATIONAL UNIVERSITY, REC, Agroinnova, uzeo učešće u Kursu održivog razvoja koji je održan u Veneciji, a koji je posebno sponzorisan od strane italijanskog Ministarstva za životnu sredinu, kopno i more. Skup je održan na dve izuzetne lokacije i to Venecija u VIU u periodu od 30. oktobra do 6. novembra i Sent Andreji od 6 do 10 novembra 2011. Godine, u okviru Regional environmental center zero – emission 2011.

Ovaj veoma reprezentativni seminar okupio je oko 40 predstavnika lokalnih zajednica, Ministarstva lokalne samouprave i Ministarstva za zaštitu životne sredine,udruženja, opština i gradova, regionalnih vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i poslovnih zajednica. Dizajniran da podigne kapacitete i veštine, program pomaže različitim zainteresovanim stranama da uspostave održivo planiranje, investicije i menadžment. Učesnici su bili predstavnici balkanskih zemalja: Albanije,Češke, Mađarske, Bosne i Hercegovine,Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Teme o kojima se govorilo i diskutovalo su Upravljanje vodama, upravljanje otpadnim vodama, upravljanje otpadom, urbano planiranje, rekreacioni turizam..Osim uobičajenih predavanja, organizovane su i mnogobrojne radionice na kojima su učesnici diskutovali, davali svoje mišljenje i rešenja na zadate teme. Tokom svih panela i diskusija, predstavnik Ekostar Pak-a, Marija Jović, iznosila je probleme sa kojima se po pitanju upravljanja otpadom susrećemo u Srbiji, načine i nastojanja da se oni prevaziđu, projekte koji se sprovode, kao i konkretne rezultate i uspehe na ovom polju. Istovremeno su razmenjena dragocena iskustva sa predstavnicima raznih organizacija i institucija zemalja u okruženju, a dogovoreni su i određeni vidovi dalje saradnje i razmene informacija i iskustava.

Ciljevi seminara kojisu postavljeni veoma ambiciozno poput uspostavljanje platforme za saradnju i primenu principa održivog razvoja na lokalnom i nacionalnom nivou, promovisanje primene međunarodnih i zakona EU i konvencija o održivom razvoju, asistencija u integraciji principa održivog razvoja u lokalnim i nacionalnim planovima, promovisanje koncepta održivog investiranja, u potpunosti su ostvareni, a Ekostar Pak će prikupljene podatke, iskustva ideje i kontakte iskoristiti da unapredi svoj rad, način upravljanja ambalažnim otpadom, posebno onim delom koji čini opasan ambalažni otpad.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Osnivanje socijalnog preduzeća za sakupljače sekundarnih sirovina

Posted Postavljeno u Arhiva

U cilju smanjenja količine ambalažnog otpada u životnoj sredini, očuvanja prirodnih resursa niške opštine Palilula i zapošljavanja socijalno ugrožene kategorije stanovništva iz redova Romske populacije, koja se pretežno bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, u Gradskoj opštini Palilula održan je sastanak sa predstavnicima privrednog društva Ekostar Pak Beograd. O proteklim aktivnostima i oblicima saradnje u ovoj oblasti, sa direktorom privrednog društva Ekostar Pak Vojislavom Stankovićem i menadžerima projekta, Nevenom Pešikan i Marijom Jović, razgovarali su predsednik opštine Palilula prof.dr Igor Novaković, član opštinskog Veća Miloš Stojković kao i koordinator za romska pitanja opštine Dragan Osmanović i sekretar Centra za aktivnu komunikaciju Roma Bojan Zenulović.

Sagledavajući društveni položaj Roma u opštini Palilula, može se reći da se u ovoj organizaciji lokalne samouprave veoma odgovorno radi na potpunoj integraciji Roma u društvu. „Činimo sve, u granicama naših nadležnosti, da nestanu predrasude prilikom zapošljavanja, školovanja, da nema diskriminacije po bilo kom osnovu – istakao je ovim povodom predsednik Novaković. Međutim, potrebno je određena pitanja kvaliteta života Romske populacije sistemski rešiti. Pitanje obavljanja samostalne delatnosti Roma kroz uspostavljen sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom je dobro rešenje. Mi ćemo, kao rukovodstvo opštine pomoći osnivanje zadruge-socijalnog preduzeća Roma koja će uposliti zainteresovane sakupljače otpada sa teritorije opštine Palilula, posredovati u dobijanju dozvole za rad i ponuditi odgovarajuću lokaciju za skladištenje sekundarnih sirovina. Opština Palilula – po rečima predsednika prof.dr Igora Novakovića, pokušava da kroz druge projekte (svetska kampanja Clean up the World-EKOpolis mreža) u saradnji sa gradom i donatorima (Exchange 3), organizacijama civilnog društva, obezbedi dodatna sredstva za poboljšanje kvaliteta života romskog stanovništva u neuslovnim naseljima Crvena zvezda, Stočni trg i u Mramorskoj ulici. Sakupljačima sekundarnih sirovina i najugroženijim licima Romske populacije, podelili smo šest bicikli sa korpom-istakao je Novaković. Akcija je imala socijalnu komponentu i promovisala je mogućnost sakupljanja otpada na savremen način.

Usvajanjem Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu država Srbija je postavila nacionalne ciljeve i donela plan smanjenja ambalažnog otpada za petogodišnji period 2010-2014 god. Nacionalni ciljevi se odnose na ponovno iskorišćenje i reciklažu 5 vrsta ambalažnog otpada: papir/ arton, plastika, staklo, metal i drvo. Privredno društvo Ekostar Pak, čiji su osnivači Fabrika Kartona Umka, Fabrika Hartije Beograd i Avala Ada je ovlašćeno od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije da kao Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, u ime privrednih subjekata, organizuje prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada. Po rečima direktora društva Vojislava Stankovića, prikupljena sredstva ulažu se u razvoj sistema upravljanja ambalažnim otpadom na celoj teritoriji Republike Srbije a sklapanjem ugovora sa klijentima, obezbeđuje se ispunjenje Nacionalnih ciljeva-čista i zdrava životna sredina.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Izvor: EKOpolis mreža, tekt-foto D.Vidojković

Ekostar Pak prvi član poslovnog kluba zelene inicijative

Posted Postavljeno u Arhiva

EKOSTAR PAK d.o.o. postao je prvi član POSLOVNOG KLUBA PRIJATELJA ZELENE INICIJATIVE i time obeležio početak saradnje koja će doprineti jačanju veze između kompanija koje deluju u oblasti upravljanja otpadom i ostalih aktera angažovanih na prikupljanju i selekciji otpada.

Svrha Poslovnog kluba prijatelja koji okuplja kompanije i predstavnike poslovnog sektora u oblasti upravljanja otpadom je učvršćivanje saradnje između svih relevantnih aktera u reciklažnoj industriji, sa posebnim akcentom na uključivanje građana kroz primarnu separaciju ambalažnog otpada po domaćinstvima.

Ekostar Pak će podržati napore ZELENE INICIJATIVE usmerene na poboljšanje kvaliteta životne sredine, kroz kontinuiranu nabavku vreća za smeće koje će se deliti sugrađanima za primarnu separaciju, i to : zelene – za sakupljanje papira, i plave- za odvajanje plastike.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI