EkoStar Pak ispunio nacionalni cilj RS za 2017. godinu

Posted Postavljeno u Vesti

Doprinos čistoj Srbiji: Ekostar Pak ispunio nacionalne ciljeve za 2017. godinu

 

Privredno društvo Ekostar Pak, kao  operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, sa zadovoljstvom objavljuje da je i u 2017. godini ispunio nacionalne ciljeve. Uz pomoć klijenata i saradnika prikupljeno je i ponovno iskorišćeno (reciklirano) 63.791 t otpada, što je 51 % od plasirane količine ambalaže preuzete na upravljanje.

 

Postavljeni opšti Nacionalni cilj za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada u 2017. godini je iznosio 50% od ukupno plasiranog, što znači da je Ekostar Pak uspešno izvršio svoje obaveze, razdužio klijente sa kojima ima sklopljene ugovore o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu,  i ispunio opšti Nacionalni cilj i u okviru njega postavljene specifične ciljeve za reciklažu pojedinačnih ambalažnih materijala, kako sledi:

 

Vrsta Materijala Plasirana količina ambalaže preuzete na upravljanje/t Reciklirana količina ambalažnog otpada u ime klijenata/t Ostvareni Specifični Nac cilj % Propisani specifični Nac cilj %
Papir               41.128               37.123 90 47
Plastika               26.729                 9.535 36 19
Staklo               19.806                 6.140 31 31
Metal                 5.688                 3.151 55 34
Drvo               31.939                 7.842 25 13
Ostalo                     262
Total 134.644,69 63.791     Opšti cilj:     50,8 50

 

Imajući u vidu misiju Ekostar Pak, da uspostavi i razvije sistem upravljanja ambalažnim otpadom, i na taj način obezbedi čistu i zdravu životnu sredinu možemo da zaključimo da smo na pravom putu. Kao i do sada, posvećeno ćemo raditi da i ciljevi u 2018. godini budu ispunjeni i premašeni.

Zvanični podaci su objavljeni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/Ambalaza_2017.pdf

EKOSTAR PAK NA KONFERENCIJI RECIKLAŽA – ČUVAR ŽIVOTNE SREDINE

Posted Postavljeno u Vesti

Business and Economy Center pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i u partnerstvu sa gradskim Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, 15. novembra 2016. godine je organizovao konferenciju sa međunarodnim učešćem na temu reciklaže komunalnog i ambalažnog otpada – Reciklaža – čuvar životne sredine. Konferencija je organizovana u okviru projekta Zeleni forum.

Na ovoj konferenciji su predstavljene obaveze i ciljevi koje je Srbija preuzela u segmentu povećanja stepena reciklaže ambalažnog i komunalnog otpada, realnog stanja na terenu, objektivnih i subjektivnih prepreka da se postojeća zakonska rešenja primene, kao i potrebne mere da se sadašnje stanje niskog stepena reciklaže u Srbiji prevaziđe, ali i pozitivna iskustva iz razvijenih zemalja Evrope koji su uspešno primenili koncepte reciklaže.

AKCIJA „TREES FOR THREES“

Posted Postavljeno u Vesti

U okviru zajedničke akcije, košarkaški klub „Partizan NIS“ u saradnji sa kompanijom „Ekostar Pak“ donirao je sadnice gradu Beogradu za svaku pogođenu trojku košarkaša ovog kluba.

Tokom Superlige u 2016-oj godini, košarkaši su postigli 87 trojki, tako da je u Beogradu  04.11.2016-e godine posađeno 87 novih sadnica catalpa nane na lokaciji kasarne „Vasa Čarapić“ na Banjici.

AKCIJA ČIŠĆENJA VELIKOG RATNOG OSTRVA

Posted Postavljeno u Vesti

U petak 22. aprila 2016. za „Dan planete Zemlje“ Ekostar Pak je saradnji sa JKP Gradskim zelenilom i kompanijom Legend World Wide organizovao akciju čišćenja Velikog ratnog ostrva.

Akcija je sprovedena pod sloganom „Sačuvaj planetu – recikliraj!“

U akciji je učestvovalo oko 70 studenata Fakulteta za primenjenu ekologiju – Futura, Geografskog fakulteta u Beogradu, kao i Visoke turističke škole. Ekostar Pak je ovom prilikom obezbedio rukavice i kese za akciju čišćenja kao i ručak za sve učesnike, dok je kompanija Legend obezbedila majice sa porukom recikliraj i sačuvaj planetu. Ovom prilikom sakupljeno je oko 1t PET ambalažnog otpada.

Kompanija Legend je na kraju akcije čišćenja dodelila 3 nagrade studentima – vaučere za kupovinu u njihovim radnjama.

Sponzor akcije je i kompanija MG Mivela koja je ovom prilikom donirala vodu za učesnike.