RECIKLAŽNI KONTEJNERI ISPRED TEMPO CENTARA

Posted Postavljeno u Arhiva

Ispred Tempo Centra u Novom Sadu i Nišu postavljena su „eko ostrva“ – prostor sa reciklažnim kontejnerima u kojima će ubuduće potrošači svakodnevno moći da odlažu ambalažni otpad od plastike, metala, stakla i papira koji će se potom slati na reciklažu.

Tempo Centri i Ekostar Pak žele da skrenu pažnju potrošača i javnosti da se ambalaža velikog broja proizvoda može uspešno reciklirati u Srbiji. Ukoliko se još u kući ambalažni otpad selektivno odvaja prema kategorijama, on služi kao sirovina za dobijanje novih proizvoda. Ujedno, time se umanjuje količina otpada koji završava na deponijama, kao i zagađenje životne sredine.

Iako je sve veći broj građana Srbije svestan značaja reciklaže i upravljanja otpadom, mnogi od njih nemaju informaciju kako sami mogu da se uključe u taj proces. Tempo Centri i Ekostar Pak postavljanjem „eko ostrva“ ispred objekata omogućavaju većem broju građana Srbije da recikliraju. Pored tri Tempo centra u Beogradu, protekle nedelje su i građani Niša i Novog Sada dobili „eko ostrva“ sa specijalnim kontejnerima.

Otpad koji se sakupi na „eko ostrvima“ se redovno odnosi na dalju preradu u neke od reciklažnih centara u Srbiji.

Zanimljiv podatak je da se do septembra 2013.godine na „eko ostrvima“ ispred Tempa prikupilo 13 tona materijala koji je poslat na reciklažu.

UČEŠĆE EKOSTAR PAK-A NA PRVOM POSLOVNOM FORUMU PKZS

Posted Postavljeno u Arhiva

U sklopu projekta Zeleni poslovi i perspektive zelene ekonomije u realizaciji Privredne komore zelene Srbije, organizovan je Prvi poslovni forum u četvrtak, 31.10.2013.godine u Kladovu. Projekat PKZS-a Zeleni poslovi i perspektive zelene ekonomije ima u planu organizaciju dvadeset poslovnih foruma u periodu od novembra 2013. do decembra 2014.godine koji ce teritorijalno obuhvatiti sve regione, okruge, gradove i opštine Republike Srbije.

Učesnici Prvog poslovnog foruma su bili predstavnici lokalnih samouprava Borskog i Zaječarskog okruga, kao i predstavnici privrednih subjekata iz tog dela Srbije.

Kao jedan od izlagača na forumu, Ekostar Pak je govorio na temu Upravljanje ambalažnim otpadom i lokalna samouprava, sa posebnim akcenotm na saradnju sa javnim komunalnim preduzećima sa kojima ima veoma uspešnu saradnju. Ekostar Pak zaključno sa 01.10.2013. ima sklopljene ugovore na polju ambalažnog otpada sa 10 Javnih komunalnih preduzeća i preko 60 samostalnih sakupljača i na taj način postignuta je potpuna pokrivenost tržišta Republike Srbije.

Pored Ekostar Pak-a, na Prvom poslovnom forumu su prezentovali predstavnici PKZS o lokalnom održivom razvoju, Udruženje reciklera Srbije o reciklaži u funkciji održivog razvoja, Ekokarika o značaju i modelima reciklaže, Udruženje BioPlanet o organskoj proizvodnji, kao i drugi stručnjaci iz oblasti zelene industrije.

EKOSTAR PAK NA SAJMU ÖKOINDUSTRIA 2013. U BUDIMPEŠTI

Posted Postavljeno u Arhiva

Na konferenciji koju je Greentech organizovao u okviru Sajma životne sredine – ECOFAIR 2013 u Beogradu predstavnici najznačajnijih preduzeća za reciklažu ambalažnog otpada ukazali su na problem nedostatka sirovine za reciklažu na tršištu Srbije. Iako su operateri sistema i predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine zadovoljni rezultatima primene seta zakona o upravljanju otpadom donetih 2009. godine najveći procenat ambalažnog otpada i dalje završava na deponijama, dok reciklažna industrija muke muči da popuni svoje kapacitete za preradu otpada.

U sredu 09. oktobra u okviru 10.Međunarodnog sajma zaštite životne sredine ECOFAIR 2013, preduzeće Greentech je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Beogradskim sajmom organizovalo konferenciju „Perspektive industrije reciklaže ambalažnog otpada“. Pred punom svečanom salom Beogradskog sajma, konferenciju je otvorila načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Radmila Šerović. Ona je prikazala pozitivne rezultate primene Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o amabalaži i ambalažnom otpadu, donetih 2009. godine koji su uvođenjem principa „zagađivač plaća“ omogućili finansijske mere za ulaganja u sektor upravljanja otpadom i zaštitu životne sredine uopšte.

U svom izlaganju načelnica odeljenja za upravljanje otpadom je skrenula pažnju veliki broj dozvola koji je u poslednjih nekoliko godina izdat reciklerima i sakupljačima otpada što od strane samog Ministarstva, tako i Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i lokalnih samouprava. Gotovo 80% ovih dozvola izdato je sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada, što stvara utisak da je u Srbiji sakupljanje razvijenije od reciklaže otpada.

Međutim, u praksi nadležno Ministrastvo nema uvid u stvarne aktivnosti koje sprovode vlasnici ovih dozvola, te je načelnica odeljenja za upravljanje otpadom najavila reviziju svih izdatih dozvola u Republici Srbiji, što su okupljeni predstavnici reciklažne industrije jednoglasno podržali.

Generalni direktor preduzeća za reciklažu Greentech iz Novog Sada, Mihail Mateski je u svojoj prezentaciji brojkama dočarao disproporciju u količinama PET ambalaže koje se na tržište Srbije plasiraju, sakupe i recikliraju. Prema podacima iz izveštaja Agencije za životnu sredinu, Carine i samih reciklera PET otpada, popunjenost postojećih kapaciteta reciklera PET otpada je samo 39%, dok se na tržištu Srbije sakupi i reciklira samo 29% količina koje se plasiraju, a što je u 2012. godini iznosilo 45.206 tona. Paradoks je da količina sakupljenog i recikliranog PET otpada u 2012. godini od oko 13.000 tona značajno premašuje postavljene nacionalne ciljeve u sakupljanju i reciklaži plastičnog otpada od 7,5%, odnosno samo 3.400 tona.

Na osnovu ove statistike vidi se da, usled nedovoljno razvijenog sakupljanja, i dalje najveći deo iskorišćene PET ambalaže završava na deponijama, iako su u Srbiji kapaciteti industrije reciklaže PET otpada mogu da zadovolje preradu približno 75% količina plasiranih na tržište.

Direktor Fabrike Umka iz Beograda, najvećeg reciklera kartona u Srbiji, Miloš Ljušić je istakao da postavljeni nacionalni ciljevi nemaju efekat na razvoj reciklažne industrije i neobezbeđuju rast sakupljanja i reciklaže otpadnog papira i kartona. Kao jedan od glavnih problema u sistemu naveo je nizak nivo opremljenosti sakupljača (vozila, prese, preskontejneri, itd), niske nacionalne ciljeve i nedovoljno razvijenu svest o potrebi razdvajanja ambalažnog otpada i reciklaže. Direktor Umke je izneo stav da bi bilo dobro da se i u Srbiji, po uzoru na pojedine dražave u okruženju, uvedu subvencije za reciklažnu industriju i povećaju postojeće subvencije za sakupljane ambalažnog otpada čime bi se unapredili kapaciteti i efikasnost sakupljača, umanjili negativni uticaji oscilacija cena sekundarnih sirovina na tržištu, obezbedio dalji razvoj „zelene ekonomije“ i otvaranje novih radnih mesta, kao i zapošljavanje socijano ugroženih kategorija stanovništva.

Aleksandra Mandić, predstavnica Srpske fabrike za reciklažu stakla iz Grejača, koja je od 2004. godine članica Jula korporacije iz Grčke, istakla je da je popunjenost njihove fabrike, koja se jedina bavi tretmanom otpadnog stakla u Srbiji samo 40%. Od toga samo 5% količina stiže iz javnih komunalnih preduzeća.

Generalni direktor preduzeća Brzan plast, Rade Simić predstavio je investiciju ovog preduzeća realizovanu u saradnji sa kompanijom Tetra pak u fabriku u reciklažu tetrapaka prvu takve vrste na prostoru Balkana. Ova fabrika, kapaciteta 8.000 tona godišnje, je nedavno počela sa radom, najveći deo materijala za reciklažu nabavlja iz uvoza, a sa domaćeg tržišta preradi u proseku samo 100 kg otpadnog tetrapaka. Prema podacima preduzeća za reciklažu tetrapaka Brzanplast, Vrnjačka Banja sakupi i preda na reciklažu više tetrapaka nego grad Beograd.

Generalni menadžer, prvog srpskog operatera za upravljanje otpadom Sekopaka, Violeta Belanović – Kokir u svojoj prezentaciji prikazala je rezultate poslovanja i navela da je u Srbiji skoro 80% privrede ušlo u sistem operatera, što je značajan procenat čak i za zemlje Evropske unije.

Kao dalji korak u unapređenju uspostavljenog sistema upravljanja ambalažnim otpadom generalna menadžerka Sekopaka vidi reviziju postojeće zakonske regulative u delu definisanja obaveza svih učesnika u lancu sistema upravljanja ambalažnim otpadom, zatim usvajanje Uredbe o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period 2015 – 2019. sa jasno definisanim nacionalnim ciljevima, kao i podizanje kapaciteta sakupljanja komunalnog ambalažnog otpada i podizanje sakupljačkih sistema svih vrsta ambalažnog otpada kako bi se postojeći reciklažni kapaciteti popunili i otvorili novi. Violeta Belanović – Kokir je naglasila da je za uspeh sistema i realizaciju nacionalnih ciljeva izuzetno značajno pomeranje fokusa sakupljanja na sve vrste ambalažnog otpada, a ne samo tržišno profitabilnih.

Direktor Ekostar paka, Vojislav Stanković je u svom izlaganju na temu nacionalnih ciljeva za period 2015-2019 izneo stav da je neophodno ciljeve uskladiti sa kapacitetima sakupljača i reciklažne industrije, obezbediti brže povećanje procenta nacionalnih ciljeva, ali i uspostaviti balans njihovog nivoa i mogućnosti privrede da finansijski isprati povećanje nacionalnih ciljeva.

Direktor Ekostar paka je istakao da je potrebno uvesti finansijske, bankarske ili druge vrste garancija operaterima, kao i standardizovati njihov rad u pravcu određivanja minimalnog broja sklopljenih ugovora sa sakupljačima, minimalnog broja zaposlenih i sl. Stanković je naglasio da se mora zabraniti trgovina otpadom od strane operatera, kako bi se sprečile zloupotrebe u okviru postojećeg sistema.

Svi učesnici konferencije su imali jedinstveno mišljenje kada je u pitanju inspekcijski nadzor, kog treba pojačati u čitavom sistemu upravljanja otpadom u Republici Srbiji. Predstavnici reciklažne industrije su ovom prilikom izrazili svoja očekivanja da će u narednom periodu biti intenziviran dijalog sa predstavnicima nadležnog Ministarstva koje priprema izmenu postojeće regulative u oblasti upravljanja otpadom, a savetnik Privredne komore Srbije, gospodin Siniša Mitrović, koji je bio i moderator konferencije, je najavio i veći angažman Privredne komore Srbije u uspostavljanju permanentog dijaloga između industrije, operatera, sakupljača sa jedne i predstavnika administracije sa druge strane.

BEER FEST

Posted Postavljeno u Arhiva

U okviru 11. Beogradskog Beer Festa, najvećeg festivala piva u jugoistočnoj Evropi, HEINEKEN – kao učesnik i vlasnik štanda, Ekostar Pak, kao najveći Nacionalni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom i Pet Eko Recycling, jedan od najvećih operatera za sakupljanje PET-a i ostalog ambalažnog otpada u Beogradu, udružili su snage i znanja kako bi gostima Festivala omogućili pravilno i lako dostupno odlaganje ambalažnog otpada na štandovima HEINEKENa, kao i kako bi dodatno uticali na podizanja ekološke svesti građana.

Na štandovima Zaječarsko i Amstel postavljena su četiri brendirana kontejnera za ambalažni otpad, a u VIP delu HEINEKENovog štanda specijalizovane brendirane kartonske kutije za odlaganje ambalažnog otpada. Volonteri Ekostar Pak-a su vodili računa o tome koje se vrste otpada i na koji način odlažu, davali su korisne informacije gostima festivala, dok je svih pet dana trajanja Beer Festa u jutarnjim časovima ekipa Pet Eko Recyclinga preuzimala otpad i odnosila ga na sortiranje, a potom i na reciklažu.

„Ovo je prva velika manifestacija na kojoj smo imali prilike da učestvujemo kao deo Ekostar Pak tima, čime smo nastojali da na ovaj specifičan način istaknemo značaj i važnost reciklaže. Zadovoljni smo rezultatom akcije, saradnjom sa HEINEKENom i Ekostar Pak-om, a posebno načinom na koji su se gosti Beer Festa uključili u akciju kroz savesno korišćenje postavljenih kontejnera za odlaganje ambalažnog otpada. U narednom periodu, a u saradnji sa Ekostar Pak-om, planiramo da na isti način i sa istim ciljem učestvujemo i u drugim javnim manifestacijama, pri čemu će nam iskustva sa Beer Festa biti dragocena jer smo uočili nedostatke, mogućnosti i načine za još efikasnije i sveobuhvatnije uključivanje posetilaca.“ – istakao je Marko Žarković, direktor firme Pet Eko Recycling.

Tokom pripreme štandova, kao i tokom samog Beer Festa sakupljeno je oko 400 kg papira/kartona, oko 250 kg limenki, i oko 160 kg PET/plastike. Sav ambalažni otpad koji je tom prilikom sakupljen je poslat u reciklažna postrojenja.

„Ekostar Pak je zajedničkim aktivnostima sa HEINEKENom samo nastavio uspešnu saradnju sa ovom kompanijom, koja je jedan od lidera u Srbiji kada je u pitanju poštovanje svih zakonskih propisa iz oblasti ekologije, a posebno upravljanja ambalažnim otpadom. U narednom periodu naša saradnja će se produbiti i intezivirati s obzirom da je HEINEKEN društveno odgovorna kompanija koja ne samo da ispunjava svoje zakonske obaveze, već želi da na svom primeru i kroz angažovanje svojih zaposlenih kontinuirano podiže svest o neophodnosti zaštite životne sredine, u čemu imaju punu podršku i pomoć Ekostar Pak-a.“ – navela je Maja Baltić, menadžer prodaje Ekostar Pak-a.

O uspešnosti ove akcije i o budućoj saradnji u sličnim aktivnostima govori i utisak Biljane Bobić Subin, menadžera za korporativne odnose u HEINEKENu: „Sa kompanijom Ekostar Pak sarađujemo dugi niz godina, tako da nisam ni sumnjala da ćemo zajedničkim nastupom na Beer Festu postići dobre rezultate. Nasa kompanija se uvek aktivno uključuje u projekte namenjene očuvanju životne sredine i jasno je da, bez saradnika kao što je Ekostar Pak, ne bismo mogli da istrajemo u našoj misiji. Kao društveno odgovorna kompanija, ne samo da se pridržavamo zakonskih normi, nego često i sami iniciramo ovakve ili slične akcije. U kompaniji HEINEKEN duboko verujemo da samo konkretnim uključivanjem u aktivnosti koje doprinose lokalnoj zajednici, možemo uspešno da se razvijamo.”

FESTIVAL MUZIKA KLASIKA LIGHT

Posted Postavljeno u Arhiva

Vaš ekološki partner Vas poziva da naredne vrele letnje večeri, provedete na Kalemegdanu i posetite treći festival „Muzika klasika light“ koji nudi bogat muzički program. Tokom pet dana trajanja festivala imaćete priliku da uživate u nastupima velikog broja izvođača različitih žanrova: Vokalna radionica „Bistrik“, Konsort flauta „Jakov Srejović“, Hor dečijeg kulturnog centra , „Four seasons“…

Na festivalu vas čekaju i volonteri Ekostar Pak-a koji će vas edukuvati o važnosti primarne separacije ambalažnog otpada, reciklaže i ekologije uopšte podeliti biorazgradive kese za odvajanje otpada u domaćinstvima.

Vidimo se na Kalemegdanu!

Više informacija o festivalu i program festivala možete pronaći na www.muzikaklasikalight.com

EKOSTAR PAK NA CROPACK FEST-U

Posted Postavljeno u Arhiva

Festival ambalaže FEST.A CROPAK je skup stručnih događanja namenjen korisnicima i proizvođačima ambalaže u Hrvatskoj i regionu, dizajnerima, štamparijama i svima koji su na bilo koji način vezani za ambalažu kao vrlo zahtevan i kompleksan proizvod. Fest se održava svake godine, a ovogodišnji, deseti po redu, održan je 13. i 14. juna 2013. godine u hotelu Kralj u Donjem Kraljevcu.

Na ovom relevantnom skupu svoje učešće je uzeo i Ekostar Pak, lider među Operaterima ambalažnog otpada u Srbiji. Direktor Ekostar Pak-a, Vojislav Stanković, održao je predavanje o prednostima i nedostacima sistema upravljanja ambalažnog otpada koji je na snazi u Srbiji a koji bi uskoro trebalo da se primeni i u Hrvatskoj, rezultatima Ekostar pak-a u prethodnoj godini i planovima za narednu godinu. Prisutni su dobili priliku da postave pitanja i dobiju sve odgovore i savete kako bi što uspešnije mogli da primer dobre prakse koji postoji u našoj zemlji primene i u Hrvatskoj, posebno kada se uzme u obzir činjenica da je Srbija jedina zemlja u Evropi u kojoj Operater koji je član Pro Europe nije lider na tržištu upravljanja ambalažnim otpadom.

„Naše učešće na međunarodnom savetovanju „Na pragu EU: ambalaža, legislativa, održivost…“ predstavlja nastavak odlične saradnje koju Ekostar pak neguje sa Institutom za ambalažu i tiskarstvo Tectus, Tectus d.o.o., Zagreb, Stručnim časopisom Ambalaža/REGprint i jednom od najuspešnijih kompanija u našem regionu, kompanijom Tehnix doo. Nadamo se da ćemo i u narednom periodu učestvovati u sličnim projektima i na taj način pomoći našim kolegama u Hrvatskoj da na najbolji način usklade svoje poslovanje sa novim propisima“- Vojislav Stanković, direktor.

EKOSTAR PAK NA TREĆEM FESTIVALU CVEĆA U BEOGRADU

Posted Postavljeno u Arhiva

Ekostar Pak je i ove godine promovisao zaštitu životne sredine i reciklažu na Beogradskom festivalu cveća, kroz postavljanje kanti za primarnu separaciju ambalažnog otpada i podelu biorazgradivih Eko kesa za odvajanje ambalažnog otpada po domaćinstvima. Na naše zadovoljstvo, građani su pokazali veliko interesovanje za kante koje su bile postavljene na više lokacija na platou u parku Manjež i zahtevali su od volontera i predstavnika Ekostar Pak-a da ih informišu o akciji Eko kese za čistiji grad koju JKP Gradska čistoća sprovodi, a u saradnji sa Operaterom sistema upravljanja ambalažnim otpadom Ekostar Pak, kao i o ostalim mogućnostima koje su stanovništvu na raspolaganju a kako bi mogli i sami da doprinesu uređenju životnog prostora i očuvanju životne sredine.

Drugog dana festivala, pod pokroviteljstvom Ekostar Pak-a, za najmlađe učesnike organizovana je kreativna radionica „Dnevna soba vila i vilenjaka“ u kojoj su učesnici imali priliku da uče kroz igru i pesmu o prvim koracima koje u svojim domovima i školama mogu napraviti u reciklaži i na taj način uticati i na svoje roditelje.

Na osnovu veoma uspešno završenog festivala kao i činjenice da je ove godine broj posetilaca u znatnoj meri nadmašio prošlogodišnji, uvereni smo da će se saradnja sa organizatorima BFC-a nastaviti i na Beogradskom festivalu cveća 2013. godine kao i na mnogim drugim projektima.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

OBILAZAK UČESNIKA EKOLOŠKOG KAMPA FABRIKE KARTONA „UMKA“

Posted Postavljeno u Arhiva

Beogradska eko asocijacija u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Gradskim seketarijatom za zaštitu životne sredine Beograda, JP „Srbijašume“ i Gradskim opštinama Sopot i Mladenovac i ove godine organizuje studenstki eko kamp na Kosmaju „Upoznaj i sačuvaj životnu sredinu – Kosmaj 2012“ od 07. do 11. avgusta 2012. godine. Na kampu će učestvovati studenti fakulteta koji se školuju da bi se bavili zaštitom životne sredine i ekološkim inženjerstvom i to: Geografski, Tehnološko-metalurški, Biološki, Bezbednosti, Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ i Visoka turistička škola strukovnih studija i Visoka sanitarno zdravstvena škola strukovnih studija „Visan“.

Cilj programa je da upozna, razvija svest i animira mlade da se aktivno uključe u aktivnosti na upoznavanju, zaštiti i čuvanju životne sredine sa zaštitom prirode kao i javnom zalaganju za promene navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima, održivom razvoju, ruralnom i eko turizmu kao i omladinskom aktivizmu i volonterizmu.

Ekostar Pak je svoju dobru dosadašnju saradnju sa gospodinom Momčilom Tomićem iz JKP „Gradsko zelenilo“, predsednikom Upravnog odbora Eko asocijacije, potvrdio svojim učešćem u uvodnom predavanju gde su članovi tima Ekostar Pak-a zajedno sa domaćinima predstavnicima Fabrike kartona Umka i Papir Servis FHB-a, informisali učesnike ekološkog kampa o značaju očuvanja životne sredine kroz razvoj reciklažne privrede i održivi razvoj. Učenici su pokazali visok stepen znanja i interesovanja za navedene teme, a naročito ih je zanimao pokazni materijal koji je bio izložen, a to je obrađen PET u vidu PET flexa, plastični granulat, poliesterska traka i poliesterska vuna koja se dalje koristi za proizvodnju tekstila, tepiha, industrijskog nameštaja, higijenskih proizvoda, izolacije u građevinarstvu i sl.

Nakon uvodnog predavanja, učesnike je u obilazak povela glavni Inženjer za ekologiju i zaštitu životne sredine u fabrici UMKA, Sandra Ziherl, koja je strpljivo u samoj fabrici odgovarala na sva pitanja i nedoumice studenata.

Na veliko zadovoljstvo organizatora „Ekostar Pak-a“, studenti su zadovoljni napustili Fabriku kartona „Umka“, jer su po prvi put imali priliku da vide kako praktično izgleda i kako se odvija proces reciklaže papira.

Uspešna saradnja sa Beogradskom Eko asocijacijom će se nastaviti i u narednom periodu.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

UGOVOR O USTUPANJU PRAVA NA KORIŠĆENJE KOLEKTIVNOG ŽIGA EKOSTAR

Posted Postavljeno u Arhiva

Poštovani,

Koristimo ovu priliku da vas obavestimo da je Ekostar Pak registrovao sopstveni znak – Kolektivni žig – EKOSTAR.

Ovaj znak označava da je za ambalažu na kojoj se nalazi, plaćena naknada Operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom za njeno zbrinjavanje nakon upotrebe, odnosno da se korisnik znaka nalazi u sistemu sakupljanja i upravljanja ambalažnim otpadom.

Pravo na korišćenje znaka EKOSTAR imaju svi klijenti Ekostar Pak-a (Nosioca žiga), koji sa nama imaju zaključen ugovor o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i to u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci, a koji su ispunili svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Klijenti Ekostar Pak-a mogu da koriste znak-Kolektivni žig – EKOSTAR, potpuno besplatno, odnosno bez plaćanja naknade Operateru sistema.

Sva druga pravna lica koja su ispunila svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, ukoliko se nalaze u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom (poseduju ugovor zaključen sa drugim ovlašćenim operaterom sistema,) imaju pravo da koriste Kolektivni žig EKOSTAR, odnosno štampaju isti na svojoj ambalaži, s tim što su ova lica dužna da Nosiocu žiga isplate naknadu u visini koja zavisi od ukupne količine ambalažnog otpada koju godišnje plasiraju na tržište Republike Srbije.

Ukoliko ste zainteresovani da štampanjem znaka EKOSTAR na svojoj ambalaži, istaknete svoju društvenu odgovornost, odgovornost prema životnoj sredini i date jasnu poruku javnosti da ste u sistemu reciklaže, odnosno, sakupljanja i upravljanja ambalažnim otpadom, pozivamo vas da nam se pridružite i zaključite Ugovor kojim su definisani uslovi i prava korišćenja znaka EKOSTAR.

Srdačan pozdrav,

Vaš ekološki partner, Ekostar Pak