Pobedimo plastiku

Posted Postavljeno u Vesti

Povodom obležavanja 5. Juna – Svetskog dana zaštite životne sredine, JKP „Čistoća“ Kraljevo uz podršku Ekostar paka i Papirservisa je organizovala akciju pod nazivom „Pet flaša za PET torbu“ na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu. Učesnici akcije koji su doneli 5 praznih boca za reciklažu su dobili poklon – eko ceger za kupovinu izrađen od recikliranog polietilena.

Dan životne sredine je ove godine  je u svetu posvećen borbi protiv zagađenja plastikom, pa je slogan manifestacije „Beat Plastic Pollution“ (Pobedi plastiku). Stručnjaci i ekološke organizacije upozoravaju da ako se hitno ne preduzmu drastične mere za smanjenje zagađenja plastičnom ambalažom, u svetskim morima i okeanima će do 2050.godine biti više plastičnog otpada nego riba.

Želja organizatora akcije “Pet flaša za PET torbu” je da utiču na širenje svesti građana Kraljeva o značaju reciklaže i pravilnog tretmana plastične ambalaže, kao i važnosti prevencije nastanka otpada. Smanjenje korišćenja plastičnih kesa je jedan od prioriteta zemalja Evropske unije, a ova inicijativa podržana je i u Srbiji od strane Ministarstva zaštite životne sredine, pojedinih trgovinskih lanaca i samih građana koji se rado odazivaju ovakvim akcijama. Učenici osnovnih i srednjih škola učestvovali su u akciji, čime je poseban fokus stavljen na edukaciju dece i mladih.

JKP “Čistoća” Kraljevo je uz podršku operatera sistema Ekostar pak i Papirservisa započelo uspostavljanje sistema primarne selekcije putem namenskih kesa za ambalažni otpad koje se dele domaćinstvima zainteresovanim da učestvuju u procesu reciklaže. Na ovaj način se doprinosi smanjenju odlaganja otpada na deponju i ponovnom iskorišćenju ambalažnog otpada.

 

 

 

EkoStar Pak ispunio nacionalni cilj RS za 2017. godinu

Posted Postavljeno u Vesti

Doprinos čistoj Srbiji: Ekostar Pak ispunio nacionalne ciljeve za 2017. godinu

 

Privredno društvo Ekostar Pak, kao  operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, sa zadovoljstvom objavljuje da je i u 2017. godini ispunio nacionalne ciljeve. Uz pomoć klijenata i saradnika prikupljeno je i ponovno iskorišćeno (reciklirano) 63.791 t otpada, što je 51 % od plasirane količine ambalaže preuzete na upravljanje.

 

Postavljeni opšti Nacionalni cilj za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada u 2017. godini je iznosio 50% od ukupno plasiranog, što znači da je Ekostar Pak uspešno izvršio svoje obaveze, razdužio klijente sa kojima ima sklopljene ugovore o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu,  i ispunio opšti Nacionalni cilj i u okviru njega postavljene specifične ciljeve za reciklažu pojedinačnih ambalažnih materijala, kako sledi:

 

Vrsta Materijala Plasirana količina ambalaže preuzete na upravljanje/t Reciklirana količina ambalažnog otpada u ime klijenata/t Ostvareni Specifični Nac cilj % Propisani specifični Nac cilj %
Papir               41.128               37.123 90 47
Plastika               26.729                 9.535 36 19
Staklo               19.806                 6.140 31 31
Metal                 5.688                 3.151 55 34
Drvo               31.939                 7.842 25 13
Ostalo                     262
Total 134.644,69 63.791     Opšti cilj:     50,8 50

 

Imajući u vidu misiju Ekostar Pak, da uspostavi i razvije sistem upravljanja ambalažnim otpadom, i na taj način obezbedi čistu i zdravu životnu sredinu možemo da zaključimo da smo na pravom putu. Kao i do sada, posvećeno ćemo raditi da i ciljevi u 2018. godini budu ispunjeni i premašeni.

Zvanični podaci su objavljeni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/Ambalaza_2017.pdf