Brzan Plast, Brzan

Posted Postavljeno u Arhiva

Vaš ekološki partner, „Ekostar Pak“ je u saradnji sa najvećim reciklerom plastike u Srbiji „Brzan Plastom“, i profesorom Geografskog fakulteta, Miškom Milovanovićem, organizovao obilazak reciklažnog pogona „Brzan Plast-a“ za 40-ak studenata Geografskog fakulteta iz Beograda.

Tom prilikom, studentima je prezentaciju Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i drugih zakonskih regulativa iz oblasti ekologije, održao samostalni savetnik u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Luka Starčević, dok je direktor „Ekostar Pak-a“, Vojislav Stanković, prezentovao sistem upravljanja ambalažnim otpadom, princip Nacionalnih ciljeva, način rada Operatera sistema, a posebno aktivnosti „Ekostar Pak-a“. Studentima je posebno ukazano da je osnovni cilj „Ekostar Pak-a“ ulaganje u sakupljačku mrežu, ulaganje u njen razvoj, kao i podizanje nivoa sakupljanja ambalažnog otpada u cilju ispunjenja Nacionalnih ciljeva, ali i obezbeđivanja sirovine za domaću reciklažnu industriju, odnosno puno zapošljavanje svih reciklažnih kapaciteta u Srbiji i smanjivanje uvoza otpada kao sirovine za industriju.

Domaćin skupa, Rade Simić, vlasnik „Brzan Plasta“ je u toku obilaska proizvodnog-reciklažnog pogona detaljno objasnio svaki korak u procesu obrade otpadne plastike, od trenutka ulaska PET-a ili folije u pogon, do dobijanja krajnjeg proizvoda.

Pored toga, studenti su imali priliku da vide i potpuno opremljeno i spremno za rad reciklažno dvorištea, mobilne prese i kontejnere za ambalažni otpad, a što je sve u potpunosti proizvedeno u pogonima „Brzan Plasta“.

Na veliko zadovoljstvo organizatora „Ekostar Pak-a“, studenti su zadovoljni napustili “Brzan Plast“, jer su po prvi put imali priliku da vide kako praktično izgleda i kako se odvija proces prerade otpadne ambalaže.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Ekostar Pak na Eco expo konferenciji

Posted Postavljeno u Arhiva

U Beogradu 19. i 20. maja u hali Belexpo centra u organizaciji nevladine organizacije „Zelena Eko planeta“, Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine i Privredne komore Srbije, održana je prva „Eco Expo & Conference “ konferencija, u kojoj su učešće uzeli svi relevantni predstavnici iz oblasti Ekologije i Zaštite životne sredine, a među njima i „Ekostar Pak“ Operater sistema za upravljanja ambalažnim otpadom.

Ova manifestacija je na jednom mestu okupila sve koji su postigli zapažene rezultate u ovoj oblasti kao i one koji žele da urade mnogo više, a među onima koji su do sada značajno doprineli unapređenju kvaliteta životne sredine nalazi se i „Ekostar Pak“, s obzirom da je kao Operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom ispunio Nacionalne ciljeve za 2010. godinu. Na taj način „Ekostar Pak“ je doprineo razvoju reciklažne privrede, što se direktno odražava na očuvanje prirodne sredine kroz smanjuje potrošnje prirodnih resursa, a to je jedan od prioritetnih ciljeva Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Kada se uzme u obzir poslovanje „Ekostar Pak-a“ u proteklom periodu jasno je zašto je naš štand bio najposećeniji tokom oba dana trajanja sajma. Brojne posetioce koji su nas obišli, pre svega je interesovalo na koji način poslujemo i koje smo rezultate do sada ostvarili. Možemo se pohvaliti da su svi otišli zadovoljni i sa iskrenim ubeđenjem i verom da se zalažemo za očuvanje životne sredine u Srbiji, tim pre jer su praktični rezultati i pozitivni ishodi primene Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu uveliko vidljivi na terenu. Svaki naš posetilac na poklon je dobio edukativnu brošuru, kao i kutiju za prikupljanje papirnog otpada.

Pored naših klijenata, sa kojima imamo odličnu saradnju i komunikaciju, posetili su nas i potencijalni klijenti, koji su se na licu mesta uverili u našu profesionalnost, obučenost, stručno znanje, a samim tim i da smo dobar izbor za njihovo poslovanje. Ono što nam je posebno drago je činjenica da smo ugostili i samostalne sakupljače, koji su došli po preporukama naših poslovnih partnera, kao i sa konkretnim predlozima o saradnji. Njih posebno privlači činjenica da „Ekostar Pak“ krajnje otvoreno i transparentno novac ulaže u nabavku opreme koja za samostalne sakupljače predstavlja jedan od najvećih problema u poslovanju.

Ne jednom mestu susreli su se mnogobrojni sagovornici iz Ministarstva, Javnih komunalnih preduzeća ali i lokalnih samouprava sa istom željom i idejom da kroz dobru saradnju i pozitivan pristup, reše sve probleme koji se tiču ambalaže i ambalažnog otpada.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Ekostar Pak pomogao akciju Gradske čistoće

Posted Postavljeno u Arhiva

April, 2011. – Ekostar Pak je uzeo učešće u pilot projektu „EKO KESE ZA ČISTIJI SAVSKI VENAC“ koji JKP „Gradska čistoća“ sprovodi na opštini Savski Venac, a koja se ogleda u podeli vreća za smeće domaćinstvima za odlaganje otpada po vrstama i to papira, metala i plastike. U dogovoru sa generalnim direktorom JKP „Gradske čistoće“ Aleksandrom Stamenkovićem, odlučeno je da Ekostar Pak za JKP „Gradsku čistoću“ nabavlja svakog meseca vreće koje će biti distribuirane na Savskom vencu. Dobra saradnja sa JKP „Gradskom čistoćom“ biće nastavljena i u budućem periodu.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Dan Planete Zemlje

Posted Postavljeno u Arhiva

Povodom Dana Planete Zemlje održana je ekološka akcija u organizaciji Ekostar Pak-a i JKP „Zelenilo Beograd“, u kojoj je učestvovalo preko 100 volontera i to sa Turizmologije, Geografskog fakulteta, Fakulteta za primenjenu ekologijiu Futura kao i sa Visoke turističke škole strukovnih studija.

Tom prilikom sakupljeno je oko 1.000 džakova plastične ambalaže koja je ostala posle zimskog povlačenja Dunava na Velikom ratnom ostrvu. Nakon akcije prikupljanja otpada za sve učesnike organizovan je ručak u prirodi na kome je dogovoreno da će se slične aktivnosti organizovati i u narednom periodu.

„Veoma sam zadovoljan odzivom volontera, naročito me raduje činjenica da su se studenti sa različitih fakulteta i smerova okupili sa zajedničkom željom i idejom da Ratno ostrvo postane jedinstveni rezervat prirode ne narušen prisustvom otpada koje nanosi Dunav.“ – izjavio je Direktor društva Ekostar Pak Vojislav Stanković.

Akciju su podržali i „Voda Vrnjci“, „ Jaffa“, „ Brzan Plast“ i „Eko servis“.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Poseta Brzan Plastu

Posted Postavljeno u Arhiva

Prilikom posete najznačajnijem recikleru plastike u Srbiji „Brzan Plastu“, studenti Više hemijske škole iz Kruševca imali su priliku da posete i novo reciklažno dvorište koje je jedno od prvo otvorenih u Srbiji i služiće kao model prilikom otvaranja ostalih reciklažnih dvorišta u 30 različitih opština širom Srbije. U organizaciji Ekostar Pak-a, Direktor društva je održao kraće predavanje studentima o značaju reciklaže uopšte, načinu rada Operatera sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom kao i dosadašnjim rezultatima rada Ekostar Pak-a. Studente je predvodio Pomoćnik predsednika opštine Ražanj za razvoj, investicije i zaštitu životne sredine, Profesor Dragiša Todorović. Tom prilikom je inicijalno dogovorena saradnja između opštine Ražanj, reciklera „Brzan Plast“ i Ekostar Pak-a.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Ekostar Pak deo Twinnig projekta

Posted Postavljeno u Arhiva

U organizaciji Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, održana je konferencija u Privrednoj komori Srbije na kojoj su predstavljeni rezultati Twinning projekta, pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje opasnim otpadom“.

Ministarstvo i Agencija za životnu sredinu Austrije već mesecima zajednički rade na ovom projektu, čiji je osnovni cilj da doprinese usklađivanju zakonodavstva iz područja opasnog otpada u Srbiji sa zakonodavstvom EU i da podstakne primenu primera dobre prakse iz područja upravljanja opasnim otpadom.

Pored eminentnih predstavnika ministarstva Srbije i Austrije i Ekostar Pak je kao Operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, uzeo aktivno učešće na pomenutom skupu i u okviru svoje prezentacije, upoznao učesnike sa mogućim rešenjima u procesu upravljanja i zbrinjavanja opasnog otpada.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Studijska poseta i susret srpskih i slovenačkih privrednika

Posted Postavljeno u Arhiva

Ekostar Pak je na poziv Privredne komore Srbije, uzeo učešće u studijskoj poseti Sloveniji koja je organizovana u okviru privredne i međukomorske saradnje dve republike. Studijska poseta Sloveniji i susret srpskih i slovenačkih preduzeća je organizovan u oblasti zaštite životne sredine i zbrinjavanja opasnog otpada i to u periodu od 22.- 24.marta 2011. Cilj posete je bio proširenje privredne saradnje i povezivanje srpskih i slovenačkih privrednika u ovoj oblasti.

U okviru ove studijske posete organizovano je predavanje u Privrednoj komori Slovenije gde su slovenački privrednici iznosili brojne informacije o novim regulativama EU, njihovom prilagođavanju istim, kao i način poslovanja u oblasti upravljanja otpadom i značaj ulaganja u sistem i njegovo osavremenjavanje. Ekostar Pak je kao operater sistema, ostvario značajne kontakte sa proizvođačima opreme za transport i preradu otpada, što bi trebalo da doprinese poboljšanju kvaliteta poslovanja u ovoj oblasti u Srbiji.

Poseta je obuhvatila i obilazak velikih sistema: Revoz, koji je kao veliki proizvođač automobila Renalut, uspostavio veoma efikasan i uspešan sistem upravljanja otpadom. U Revozu je prezentovana primena zero waste sistema, koji obezbeđuje minimalan uticaj na životnu sredinu, a koji se već godinama uspešno primenjuje. Pored toga, organizovan je i obilazak operatera za zbrinjavanje otpada Surovina i Kemis, koji se bave skupljanjem, skladištenjem i zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada u industriji, životnoj okolini i domaćinstvima, kao i specijalnim čišćenjima u industriji.

Podršku i pomoć delegaciji dala je Ambasada Srbije u Sloveniji, posebno Dragana Đurica, ekonomski savetnik ambasade.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI

Predavanje u Privrednoj komori Srbije

Posted Postavljeno u Arhiva

Ekostar Pak je 23.11.2010. u Privrednoj komori Srbije organizovao stručni skup na temu: Primena Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Cilj ovog skupa, kome je prisustvovalo preko 150 predstavnika privrednih subjekata iz cele Srbije, a na kome su učešće uzeli Bojan Đurić, državni sekretar Ministarstva za životnu sredinu i pristorno planiranje, Siniša Mitrović, Privredna Komora Srbije, Vladica Čudić, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Luka Starčević i Branislav Galešev, Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje, bio je upoznavanje predstavnika privrede i ovlašćenih sakupljača ambalažnog otpada o načinu funkcionisanja sistema upravljanja ambalažnim otpadom, načinima rada Operatera sistema, načinima ostavrivanja Nacionalnih ciljeva za period 2010-2014., planovima Ministarstva i državnih organa na polju primene zakona.

Ovim putem želimo da se zahvalimo svim privrednicima koji su uzeli učešće na ovom skupu i uveličali ga svojim prisustvom.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI